Elektrokotle

Plynové kotle

Kotelny

O nás

Společnost CHELYS s.r.o. se opírá o mnohaleté zkušenosti z realizovaných strojoven, kterých postavila více než 80 na území České republiky.

Na vytápění bytových a panelových domů se CHELYS s.r.o. dívá jako na jednotlivé zakázky. Každý bytový či panelový dům řeší jako konkrétní individuální celek. To znamená, že připraví návrh řešení vytápění s přihlédnutím k technickým možnostem stavby a co nejlepšímu ekonomickému výsledku. Tato fáze spolupráce mezi bytovým domem a společností CHELYS s.r.o. je zcela bezplatná a náklady spojené s návrhem technického a ekonomického řešení jdou zcela za společností CHELYS s.r.o.

CHELYS s.r.o. zpracuje projektovou dokumentaci k provedení stavby. Zpracuje podklady pro řízení se státní správou a příslušnými úřady a na základě plné moci vede kompletní agendu pro stavební řízení.

Dodá technické zařízení (tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle a ostatní komponenty potřebné pro realizaci strojovny). Zajistí odbornou montáž zkušenými pracovníky s mnohaletou praxí a uvede zařízení do provozu.

Předá stavbu ve zkušebním provozu. Zajistí všechny potřebné zkoušky a revize pro kolaudační řízení a následně stavbu zkolauduje.

Zajistí garanci kompletního díla. Po dohodě s majitelem stavby zajistí servisní činnost na realizované zakázce a monitoring provozu 24 hodin denně.

S námi ušetříte za topení

Chcete zlepšit vytápění vašeho domu? Chcete mít levnější topení a teplou vodu?
Chcete i vy platit za topení a teplou užitkovou vodu méně?
Pak jste tu správně na stránkách naší firmy Chelys s.r.o.
Nabízíme Vám řešení s úsporou nákladů na vytápění až 30-50%
oproti současnému zdroji energie.

Naše technologie

Absorpční (plynová) tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle

Kompresorová (elektrická) tepelná čerpadla a elektrokotle

Plynové kondenzační kotelny

Často kladené otázky

V průměru generujeme úsporu 30% až 50% úspor nákladů na teplo oproti původním dodávkám ( záleží na lokalitě a technických možnostech).

Ideálním umístěním jsou v závislosti na typu možného technického řešení například bývalé kočárkárny, sušárny, prádelny atd. – cca 20 m2, nebo také střecha budovy – cca 8 m2.

Projekty byly podpořeny z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Chelys s.r.o.

Kašparova 73
463 12 Liberec – Vesec

IČ: 28811631

Copyright © 2022 Chelys s.r.o. Všechna práva vyhrazena